Díky naším nedávným rozhovorům s signatáři výzvy Pavlem Hapalem a Tomášem Ujfalušim jsme byly pozváni na jejich první oficiální tiskovku s novináři v NH hotelu. Vzhledem k časovému vytížení členů redakce jsme na ní vyslali jednoho z Vás, jednoho z fanoušků, jednoho z ultrasáků. Níže si můžete přečíst jak tuto tiskovku vnímal on.

tiskovka_Spojme_sily_pro_Sigmu

Coby nezaujatý pozorovatel jsem se včera vydal na tiskovku výzvy „Spojme se pro Sigmu.“ Dosud jsem měl na tuto iniciativu neutrální názor, neboť jsem sám netušil, co od ní očekávat. Z tohoto důvodu byla tiskovka svolána, za účelem zveřejnění koncepce tohoto uskupení. Přítomni byli všichni čtyři iniciátoři výzvy, plus končící primátor pan Major a předseda představenstva klubu pan Lébr.

Hlavním cílem výzvy je spolupráce na sportovním úseku klubu, na což navázal zástupce města pan Major. Podle něj si město dokáže představit své zastoupení ve vedení klubu právě v podobě představitelů výzvy a údajně by s tímto krokem souhlasil i budoucí primátor Antonín Staněk. Bez nějakých vytáček přiznal, že osobnosti typu Tomáše Ujfalušiho či Pavla Hapala budou rozumět chodu klubu více, než olomoucký zastupitel, s čím se dá asi jen souhlasit.
Na přímý dotaz jednoho z novinářů, zda-li např. Tomáš Ujfaluši uvažuje o koupi akcií klubu, bylo odpovězeno, že o tomto kroku momentálně neuvažovali. Chtějí se spíše soustředit na sportovní pomoc klubu, tak aby se klub zvedl ode dna. S tím souvisí i negativní obraz klubu v očích veřejnosti. Roman Brulík přímo řekl, že se Sigma nachází momentálně v defenzívě, s čím mohu opět jen souhlasit. Nakonec sestup z ligy je toho jasným potvrzením. Dále připomněl, že o klubu se v posledním období psalo převážně negativně (korupce a další kauzy).

Zajímavá pro mě byla účast Josefa Lébra, který, jak sám řekl, s některými body iniciativy souhlasí, s jinými zase ne. Nesouhlasí hlavně s bodem o mládeži. Ten je i podle mě špatně formulovaný a také bych nesouhlasil. Poté p. Lébr pronesl, že by zástupci výzvy mohli přinést oponenturu ve vedení klubu. Jako příklad uvedl nedávné svěření kompetencí Zdeňku Psotkovi, kterého považoval za dostatečného odborníka (konec konců vždyť měl do té doby kvalitní výsledky) a všichni víme, jak to nakonec všechno dopadlo.

Celkově však na mě budil náš klubový předseda dojem, že výzvu vítá, je rád za každou pomoc, je ochoten k dalšímu jednání. Proto bude zajímavé sledovat další dění a postoje jednotlivých aktérů v této věci.
Další stěžejní informace byla otázka financí. Roman Brulík oznámil, že je schopen přivést do klubu 5 milionů korun ročně od firem z regionu. Tak by to bylo po dobu jejich činnosti ve vedení. Josef Lébr přiznal, že klub na tom není finančně dobře. Hospodaří s prvoligovým rozpočtem a vzhledem ke složité akcionářské struktuře vlastně „lepí“ rozpočet on z peněz jeho firem.

Dále p. Brulík naznačil, že by byl schopen přivést minimálně dva kvalitní hráče. Jak jsme si mohli přečíst v tisku, tak Tomáš Ujfaluši by zase měl kontakty na zahraniční hráče, což na tiskovce jen potvrdil. Tohle uvítal p. Lébr a sám přiznal, že příchody cizinců za poslední léta nebyly povedené. V souvislosti s příchody hráčů padla informace o Romanu Hubníkovi a Davidu Rozehnalovi. Oba hráči se zajímají o dění v klubu a mají zájem vrátit se domů. Smlouvy mají oba shodně do 30. června. Do polemiky okolo hráčů se pouštět nebudu, myslím si, že je to hlavně předčasné a nemám ani tolik informací.

Posledním zajímavým bodem byla pro mě debata okolo bývalých hráčů. Tady sám vidím, že zapojení bývalých hráčů v klubu je velmi špatné, stejně jako nedávné návraty bývalých hvězd Sigmy. Pavel Hapal představil svou vizi o větším vtažení úspěšných hráčů do klubu, například k mládeži.

V materiálu, který zástupci výzvy poskytli novinářům mě zaujala pochopitelně nejvíc otázka fanoušků. Píše se tam o výrazně větší otevřenosti klubu právě vůči nám fanouškům, dále o kvalitě webových stránek, finanční podpoře fans a o určení osoby pro kontakt s fanoušky. Z mého pohledu první dvě věci jednoznačně uvítám, např. kvalita webu je vážně šílená. Finanční pomoc, tam bych byl zdrženlivější, záleželo by na okolnostech a podrobnostech. Funkce pro styk s fanoušky, tady vlastně ani moc nevím, jestli tuto funkci v klubu máme? Když se zamyslím, máme tu sice několik lidí v klubu, kteří by se této funkce mohli dotýkat, ale žádný z nich na mě nepůsobí dojmem, že by pro to dělal něco víc.

Celkově bylo pro mě toto setkání zajímavé, uvidíme co přinesou následující dny a týdny. Z velké většiny výzva přinesla nápady, které mají smysl, proto bych této iniciativě dal šanci.

Podobné články